top of page

Sociale steun en medeleven gekoppeld aan meer diverse darmbacteriën?

Bijgewerkt op: 6 mei 2021

Onderzoekers van de University of California (San Diego) hebben een verband gevonden tussen hoeveel sociale steun, medeleven en wijsheid iemand heeft en de microbiële diversiteit van zijn darmen.

Het menselijke darmmicrobioom bevat miljarden microben die zowel de emotionele als de cognitieve gebieden van de hersenen beïnvloeden en erdoor beïnvloed worden. Veranderingen in dit tweerichtingsverkeer kunnen leiden tot veranderingen in gedragsaspecten, van emotionele opwinding tot cognitieve vaardigheden van hogere orde, zoals besluitvorming.

Voor de nieuwe studie rekruteerden de onderzoekers 187 deelnemers tussen 28 en 97 jaar oud. Elk van hen vulde zelf-gerapporteerde enquêtes in om hun niveau van eenzaamheid, wijsheid, medeleven, sociale steun, en sociale betrokkenheid te beoordelen. De onderzoekers analyseerden vervolgens hun ontlastingsmonsters op twee manieren. Ze keken naar hun alfa-diversiteit, dat is de ecologische rijkdom van microbiële soorten in hun darmen, en naar hun bèta-diversiteit, of de verschillen in microbiële soorten tussen individuen.

Zo ontdekten de onderzoekers dat lagere niveaus van eenzaamheid en hogere niveaus van wijsheid, medeleven, sociale steun, en betrokkenheid werden gekoppeld aan meer diverse darmbacteriën. Hoewel de oorzaak hiervan onbekend is, merkten de onderzoekers op dat een verminderde microbiële diversiteit gewoonlijk in verband wordt gebracht met een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, evenals met een groot aantal ziekten, waaronder inflammatoire darmziekten en depressieve stoornissen.

Hoewel een verminderde microbiële diversiteit op zich niet per se tot ziekte hoeft te leiden, merkten de onderzoekers wel op dat het ertoe kan leiden dat iemand vatbaarder is voor verschillende ziekten. Eenzaamheid, bijvoorbeeld, kan leiden tot minder stabiliteit in het darmmicrobioom en daardoor tot een verminderde weerstand en veerkracht tegen stress-gerelateerde verstoringen. Deze verstoringen kunnen vervolgens fysiologische effecten hebben zoals systemische ontsteking, waardoor de diversiteit van het darmmicrobioom verder kan afnemen en de kans op het ontwikkelen van verschillende ziekten toeneemt.

Hoewel de bevindingen interessant zijn, wijzen de onderzoekers op enkele beperkingen in hun studie. Belangrijk is dat in hun studie gegevens ontbraken over de sociale netwerken van individuen, evenals informatie over hun dieet en de mate van objectief sociaal isolement in tegenstelling tot subjectief sociaal isolement. Als zodanig kunnen grotere, langere studies nodig zijn om hun resultaten te bevestigen. Jouw darmflora terug in balans brengen? Contacteer Voedingsconsulent Mario Denoyette!

Bron: Front. Psychiatry, 25 March 2021

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page