top of page

Uw privacy is belangrijk

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe verordening (2016/679) heeft tot doel de privacy van de Europese burgers beter te beschermen.

Op grond van deze verordening zal jouw toestemming gevraagd worden om jouw persoonlijke gegevens en deze voortvloeiend uit de anamnese (vraaggesprek) en de daaropvolgende behandeling, te mogen verwerken.

Om jou een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat ik kennis krijg over een aantal kritische parameters aangaande jouw gezondheidstoestand.
 

Dit om de voedingsadviezen en suppletie-adviezen nauwkeurig af te stemmen op jouw wensen en verwachtingen. Bij een eerste consult wordt een dossier opgemaakt waarbij ik jouw naam, adres, telefoonnummer en desgewenst e-mailadres in de hoofding noteer. Je wordt enkel gecontacteerd n.a.v. (wijziging van) afspraken, afhalen van bestelde supplementen, doorsturen van jouw gewichtsevolutie, telefonisch of elektronisch beantwoorden van jouw vragen omtrent je dossier.

Tevens zal bij een eerste consult (en mogelijks ter gelegenheid van opvolgconsulten) een uitgebreide anamnese gebeuren aangaande jouw voedings –en leefgewoontes, gezondheidssituatie, operatieve ingrepen en medicatiegebruik. Dit laatste is onontbeerlijk om een inschatting te kunnen maken van het veilig gebruik van voedingssupplementen.

In het specifieke geval van gewichtsbeheersing wordt tevens een uitgebreide analyse gedaan m.b.v. impedantiemeting om een beeld te krijgen van jouw gewicht, vet –en vochtgehalte, spiermassa, BMI, visceraal vetniveau, metabole leeftijd en segmentale lichaamssamenstelling.

Deze gegevens worden bijgehouden in jouw persoonlijk dossier en aangevuld bij iedere nieuwe consultatie. Het gepersonaliseerde dossier wordt fysisch bewaard in een afsluitbare dossierkast. Elektronisch bestaat jouw dossier enkel als template (gegeneraliseerde vragenlijst en  dito voedingsadviezen). Enkel in het geval van gewichtsbeheersing wordt een persoonlijke file gemaakt in een Excel-programma en evolutief aangevuld met jouw gewichtsanalyses.  Deze file wordt bewaard op een persoonlijke laptop (met paswoord beveiliging).

Jouw gepersonaliseerd dossier (antwoorden op de anamnese en de opvolgstatus) wordt op papier genoteerd. Gepersonaliseerde adviezen ter gelegenheid van een consultatie worden je telkens op papier meegegeven. Een kopie wordt bijgehouden in jouw dossier.

Omdat ik het persoonlijk dossier als medisch-geheim beschouw, wordt niets hieruit aan derden getoond of meegedeeld, tenzij op expliciete vraag van de consultant (bijvoorbeeld n.a.v. een doorverwijzing naar de arts of specialist).

Je hebt te allen tijde het recht om:

o   Toegang tot jouw dossier te vragen

o   Rechtzetting te vragen of wijziging(en) te laten aanbrengen in jouw dossier

o   Jouw dossier te laten elimineren

Jouw dossier wordt bijgehouden zolang je in opvolging wenst te blijven, en dit tot 5 jaar na de laatste consultatie.

bottom of page