top of page

Het Omega-3 vetzuur EPA beschermt mogelijk tegen de ziekte van Alzheimer

(uit: Orthofyto, 24 Maart 2021)


Meervoudig onverzadigde vetzuren hebben verschillende effecten op onze gezondheid vanwege hun ontstekingsremmende of ontstekingsbevorderende eigenschappen. Wetenschappers redeneerden daarom dat verschillende omega 3- en omega 6-vetzuren mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van dementie in het algemeen en de ziekte van Alzheimer in het bijzonder. Tijdens een prospectief onderzoek waaraan 1262 80-plussers deelnamen, is deze relatie verder onderzocht.

De ouderen hadden geen dementie aan het begin van de studie. Er werd een brede bepaling gedaan van de vetzuursamenstelling in het bloed. Onder andere eicosapentaeenzuur (EPA), docosahexaeenzuur (DHA), alfalinolzuur (ALA), linolzuur (LA), dihomo-gammalinoleenzuur (DGLA) en arachidonzuur (AA) werden gemeten, omdat deze stoffen in eerder onderzoek enig verband lieten zien met het ontstaan van dementie. Gedurende de zeven jaar dat de deelnemers werden gevolgd, ontwikkelden 233 van hen dementie. Een hogere concentratie EPA in het bloed was geassocieerd met een lagere kans op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast vonden de wetenschappers dat een hoge concentratie EPA geassocieerd was met een lagere kans op dementie in het algemeen en de ziekte van Alzheimer bij de ouderen die geen drager waren van het ApoE e4-gen. Dit gen is betrokken bij de productie van het eiwit apolipoproteïne E en de cholesterolstofwisseling. Dragers van het gen hebben een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer op latere leeftijd of Lewy body-dementie. De associatie werd niet gevonden bij dragers van ApoE e4. Ook werd er geen relatie gevonden met de andere vetzuren.

De onderzoekers concluderen dat EPA mogelijk kan beschermen tegen de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en dat omega 3-vetzuren een rol kunnen spelen in het behoud van een goede cognitieve functie op latere leeftijd.

Bronvermelding: Melo van Lent, D., Egert, S., Wolfsgruber, S., Kleineidam, L., Weinhold, L., Wagner-Thelen, H., ... & Wagner, M. (2021). Eicosapentaenoic Acid Is Associated with Decreased Incidence of Alzheimer’s Dementia in the Oldest Old. Nutrients, 13(2), 461.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page