top of page

Kunstmatige zoetstof gelinkt aan angst

Over kunstmatige zoetmakers is het laatste woord nog niet gezegd. Initieel onthaald als wondersmaakmaker voor mensen met diabetes, deden deze stofjes de voorbije decennia hun intrede als suikvervanger in calorie-arme voedingsprodukten voor gewichtsvermindering. Recent is gebleken dat het stichtend gebruik van zoetstoffen op lange termijn maar weinig efficient is op vlak van gewichtsreductie, wellicht omdat het de drang naar zoet doet toenemen en mensen aanzet tot hoger koolhydraat-gebruik uit andere voedingsmiddelen.

Nieuw onderzoek gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences heeft aspartaam, één van de meest gebruikte kunstmatige zoetstoffen, in verband gebracht met angstig gedrag bij muizen.

De studie omvatte muizen die willekeurig in twee groepen werden verdeeld: de eerste groep kreeg gewoon drinkwater, terwijl de tweede groep een oplossing van water en aspartaam kreeg die overeenkwam met 8% tot 15% van de door de FDA aanbevolen dagelijkse inname van aspartaam voor mensen. De dosering van aspartaam werd gedurende 12 weken voortgezet; gedurende die tijd werden het gedrag, de neurotransmittersignalering en de genexpressie in de amygdala's van de muizen gecontroleerd.

De muizen die aspartaam kregen, toonden significant angstig gedrag, en de angstige effecten konden tot twee generaties later worden waargenomen bij de nakomelingen van mannelijke muizen die aan aspartaam waren blootgesteld. Bovendien werden veranderingen in de genexpressie van de amygdala waargenomen. De angstsymptomen werden verlicht wanneer de muizen diazepam kregen, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om angst bij mensen te behandelen. De combinatie van genexpressiegegevens en diazepamgegevens suggereerde dat de amygdala's van de muizen waren verschoven in de richting van excitatie op de excitatie-remmingsschaal. De auteurs beschreven de opvallende effecten van aspartaam op angstig gedrag bij muizen als "robuust" en "volkomen onverwacht". Extrapolatie van deze bevindingen naar de menselijke populatie suggereert dat de geestelijke gezondheid van miljoenen mensen beïnvloed kan worden door de inname van aspartaam.

Angst kan schadelijk zijn voor het hart, vooral bij mensen met reeds bestaande hartziekten. Angst kan zowel de hartslag als de bloeddruk verhogen, waardoor het cardiovasculaire systeem onder druk komt te staan. Na verloop van tijd kunnen deze effecten zich opstapelen en ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het hart. Om stress te verminderen kunnen lichaamsbeweging en meditatie nuttig zijn; dit onderzoek suggereert dat het vermijden van kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam ook nuttig kan zijn.
Comments


bottom of page