top of page

Roep arteriële kalkafzetting bij nierproblemen een halt toe met vit K2

Patiënten met chronische nierziekten hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Uit onderzoek is gebleken dat de verhoogde mate van kalkafzetting in de slagaderwand bijdraagt aan een viervoudig risico op cardiovasculaire mortaliteit.

Ophoping van calcium in de slagaderwand veroorzaakt verstijving van de vaten wat resulteert in een verstoorde bloedcirculatie en hoge bloeddruk.

Vitamine K2 helpt!

Bij zestig tot tachtig procent van de dialysepatiënten komt matige tot ernstige aderverkalking voor. Suppletie met vitamine K2 zou de aderverkalking bij deze hoog risicopatiënten aanzienlijk kunnen afremmen.

Verschillende studies illustreren het belang van een adequate vitamine K2-inname voor de preventie van arteriële verkalking bij zowel gezonde personen als bij chronische nierpatiënten. De aderverkalking die optreedt bij nierpatiënten is van hetzelfde type als de verkalking die voorkomt bij ouderen.

Tijdens het verkalkingsproces komen enerzijds factoren naar voor die kalkafzetting remmen en anderzijds factoren die kalkafzetting bevorderen.

Zo is de meest krachtige remmer het Matrix Gla-proteïne (MGP). Vitamine K2 activeert het matrix Gla-proteïne. MGP is een klein eiwit (het bestaat uit 84 aminozuren) – en wordt uitgescheiden door het kraakbeen en arteriële wandcellen. Doordat MGP negatief geladen is, vertoont het een grote bindingscapaciteit voor circulerende calciummoleculen en hydroxyapatiet-kristallen. Kortom, MGP helpt arteriële kalkaanslag te voorkomen. Onder invloed van vitamine K2 dient MGP geactiveerd te worden. Bij een tekort aan vitamine K2 gebeurt dit in onvoldoende mate.

Vitamine K2 kan beschouwd worden als een eenvoudige nutritionele optie om cardiovasculaire aandoeningen en -mortaliteit in hemodialysepatiënten te verminderen.

Arteriële kalkafzetting en orale vit K2-suppletie

Vitamine K2 is een vet-oplosbare vitamine die verschillende subtypen omvat. Uit studies is gebleken dat MK7 de grootste biologische beschikbaarheid alsook de langste halfwaardetijd vertoont in vergelijking met andere vormen.

Zes weken suppletie met vitamine K2 (MK7), in doses van 45, 135 of 360 microgram, deed de spiegels van inactief MGP bij nierpatiënten dalen op dosisafhankelijke wijze. Dit suggereert dat de verstoorde remming van arteriële kalkafzetting verbeterd zou kunnen worden door voedingssuppletie met vitamine K2.

Bij de laagste dosis reageerde 80 procent van de patiënten met verlaagde spiegels van inactief MGP en bij de hoogste dosis was de respons 100 procent.

Ook de combitherapie 90 mcg vitamine K2 (MK7) met 10 mcg vitamine D3 – gedurende een inname van 9 weken – zorgde voor een daling van de arteriële calcificatie.
Referenties

  • Stefanos Roumeliotis et al. Vascular Calcification in Chronic Kidney Disease: The Role of Vitamin K- Dependent Matrix Gla Protein. Front. Med., 24 April 2020 Sec. Nephrology

  • Ellen C. M. Cranenburg et al. Vitamin K intake and status are low in hemodialysis patients. Kidney International Volume 82, Issue 5, 1 September 2012, Pages 605-610

  • Ralf Westenfeld et al. Vitamin K2 Supplementation Reduces the Elevated Inactive Form of the Calcification Inhibitor Matrix GLA Protein in Hemodialysis Patients. Am J Kidney Dis . 2012 Feb;59(2):186-95.

Opmerkingen


bottom of page