top of page

Lage niveaus omega-3 gekoppeld aan hoger risico op psychose

Onderzoekers hebben ontdekt dat adolescenten met lagere niveaus van omega-3 vetzuren in hun bloed meer kans hebben om psychose te ontwikkelen als ze volwassen worden.

Voor de studie onderzochten de onderzoekers gegevens van meer dan 3.800 personen uit de Bristol's Children of the 90's health study. In deze studie werden de deelnemers beoordeeld op psychotische stoornissen, depressieve stoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen op 17- en 24-jarige leeftijd.

Er werden ook bloedstalen genomen van de deelnemers, die de niveaus van omega-6 vetzuren, waarvan bekend is dat ze ontstekingen in het lichaam verhogen, en omega-3 vetzuren, waarvan bekend is dat ze ontstekingen in het lichaam verminderen, aangaven.

De onderzoekers stelden vast dat, hoewel vetzuren op 17-jarige leeftijd weinig vertelden over de geestelijke gezondheid, op 24-jarige leeftijd degenen met een hogere verhouding omega-6/omega-3 meer kans hadden op een psychotische stoornis, depressieve stoornis en gegeneraliseerde angststoornis.

Verder vond men ook dat 24-jarigen met lagere niveaus van DHA, een omega-3 vetzuur dat typisch voorkomt in vis, ook vaker een psychotische stoornis hadden dan degenen met hogere niveaus. Onder méér dan 2.700 jongeren ontdekten de onderzoekers dat degenen met een hoger DHA-gehalte op 17-jarige leeftijd 56% minder kans hadden om op 24-jarige leeftijd een psychotische stoornis te ontwikkelen.

Hoewel dit interessante bevindingen zijn, zeggen de onderzoekers dat hun resultaten niet zonder beperkingen zijn. Zij merken op dat slechts 20 gevallen van psychose in de longitudinale steekproef bleven, en dat hun oorspronkelijke steekproef onderhevig was aan een hoge mate van uitval als gevolg van een sociaal-economische gradiënt.

"De studie moet worden herhaald, maar als de bevindingen consistent zijn, zouden deze resultaten suggereren dat een verhoogde inname van omega-3 vetzuren onder adolescenten, zoals via vette vis, zou kunnen voorkomen dat sommige mensen een psychose ontwikkelen in hun vroege twintiger jaren," zegt Professor David Cotter, senior auteur van de studie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page