top of page

Vitamine D vermindert risico op beginnende darmkanker

Colorectale kanker (CRC) is de derde meest gediagnosticeerde vorm van kanker bij zowel mannen als vrouwen in de Verenigde Staten en recentelijk is de incidentie van CRC bij jongvolwassenen toegenomen. Deze ongelukkige trend heeft geleid tot een nieuwe belangstelling voor het opsporen van CRC in een vroeg stadium (gediagnosticeerd bij personen onder de 50). Een recente prospectieve studie, gepubliceerd in Gastroenterology, suggereert dat een hogere vitamine D inname geassocieerd is met minder vroegtijdige CRC bij jonge vrouwen.

De studie analyseerde gegevens van de Nurses' Health Study II (NHS II), een langetermijn-studie op basis van vragenlijsten die meer dan 94.000 vrouwelijke verpleegkundigen volgt in de leeftijd van 25 tot 42 jaar die tweejaarlijkse updates geven over hun demografische, levensstijl- en medische informatie. Het onderzoeksteam identificeerde 111 gevallen van vroegtijdige CRC en 3.317 gezaagde poliepen, een bekende voorloper van CRC, in het NHS II-cohort.

De mediane vitamine D inname was 372 IE/dag. Vrouwen onder de 50 met een hogere vitamine D inname hadden een lagere BMI, waren vaker lichamelijk actief, en hadden een gezonder voedingspatroon dan vrouwen met een lagere vitamine D inname. Een hoge vitamine D-inname werd ook in verband gebracht met een verminderd gebruik van alcohol en sigaretten, de consumptie van rood vlees, en een verhoogd gebruik van aspirine en multivitaminen.

De studie onderzocht zowel de inname van vitamine D via de voeding als via supplementen. Hoewel beide bronnen invers geassocieerd waren met vroegtijdige CRC, was de inname van vitamine D, voornamelijk verkregen uit zuivelproducten, geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van vroegtijdige CRC. De studie toonde een gelijkaardige associatie aan met getande poliepen.

Hoewel de onderzoekers wijzen op de beperkingen van de studie, waaronder het lage aantal gevallen, concluderen zij dat een hogere totale vitamine D inname geassocieerd is met een lager risico van vroegtijdige CRC en zijn voorlopers. Zij suggereren ook dat het voorkomen van een vitamine D-tekort zeer belangrijk is voor jonge vrouwen, met name die met een hoog risico op het ontwikkelen van CRC. Ten slotte geven de auteurs aan dat deze bevindingen zouden kunnen leiden tot een nieuwe, goedkope, laag-risico strategie voor CRC preventie bij jonge vrouwen.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page